a
Image Alt

El Garrofer

Som una consultoria ambiental que pren per nom el del Garrofer, un dels arbres més típics de casa nostra.

“Ceratonia síliqua propi del litoral mediterrani amb unes arrels molt profundes que li permeten resistir forts períodes de sequera i amb uns fruits que presenten una gran versatilitat d’usos.” 

Símbol de resistència i adaptabilitat ens serveix d’inspiració en la nostra missió: oferir una gran varietat d’eines i solucions integrals i de qualitat per a la millora del medi ambient del territori.

Som experts en comunicació ambiental, educació ambiental, turisme sostenible i estudis ambientals i territori

Els nostres serveis

Comunicació ambiental

Els éssers humans som socials, necessitem comunicar-nos amb els altres per sobreviure.

La comunicació és inherent a tots i cadascun dels àmbits de la nostra societat, i per tant també en l’ambiental. Així doncs, cal tenir-la present a l’hora de dissenyar i desenvolupar un programa, una campanya o una acció concreta.

Des del Garrofer treballem la comunicació orientada al canvi i tenim clar que comunicar vol dir anar més enllà de donar informació. La comunicació ha d’empoderar les persones per aconseguir un canvi d’actitud i de relació vers el medi.

Educació ambiental

Tal i com es diu en la Carta de Belgrad, de 1975:

“La finalitat de l’educació ambiental és ajudar a les persones a prendre consciència de la problemàtica ambiental, adquirint coneixements, actituds i aptituds per fer front i resoldre aquests problemes, disposar de capacitat d’avaluació i potenciar accions des de la participació i la responsabilitat col·lectiva.”

És en aquesta línia que el Garrofer dissenya i desenvolupa tot un ventall de programes, activitats i recursos d’educació ambiental:

 1. Activitats en el marc de l’educació formal
 2. Activitats en el marc de l’educació no formal
 3. Programes educatius i divulgatius
 4. Recursos educatius
 5. Tallers de petit i gran format

Estudis ambientals i territori

L’any 1987 la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament de l’ONU (la Comissió Brundtland) va definir el concepte de desenvolupament sostenible:

“Desenvolupar-se de manera que es reuneixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats.” (WCSD,1987).

Al Garrofer tenim la certesa que hem de caminar cap a un desenvolupament madur, realista, que permeti la millora de les condicions de vida actuals i que, a la vegada, no sobrepassi la capacitat de càrrega del nostre planeta.

És en aquesta línia que assessorem tant a empreses i particulars, com a administracions, en els següents àmbits:

 1. Avaluació ambiental de plans i projectes
 2. Catàleg i inventaris de patrimoni
 3. Desenvolupament rural i medi natural
 4. Estudi i gestió d’espais naturals
 5. Estudis de mobilitat
 6. Estudis del paisatge
 7. Estudis i gestió de residus
 8. Eficiència energètica
 9. Urbanisme i territori
 10. Certificacions ambientals

Turisme sostenible

El Garrofer promou i treballa el turisme sostenible.

Segons la UICN, Unió Internacional per la Conservació de la Natura, el turisme sostenible és “aquella modalitat turística ambientalment responsable que consisteix en viatjar o visitar àrees naturals amb l’objectiu de gaudir i apreciar la natura (així com qualsevol manifestació cultural del present i del passat), que promou la conservació, té un baix impacte i propícia la vinculació i el benefici sòcio-econòmic de les poblacions locals” (Héctor Ceballos Lascurraín).

Des del Garrofer creiem que cal apostar per un turisme de qualitat que procuri el benestar social, econòmic i ambiental del territori que visita.

Per aquest motiu oferim un ampli ventall de serveis i activitats orientades tant als serveis turístics (allotjaments, empreses turístiques, administracions) com també als turistes i habitants del territori:

 1. Tallers i activitats de descoberta del patrimoni natural i etnològic del territori
 2. Enopropostes
 3. Creació de rutes i productes turístics

Qui som?

Educació ambiental, Turisme sostenible

Mercè Jané

Direcció creativa, disseny i publicitat

Jordi Caralt

Disseny gràfic

Ferran Castelló

Disseny gràfic, programació

David Monje

Clients

Ajuntament d’Avià
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Santa Oliva
Ajuntament del Vendrell
Cellers Domenys
Consell Comarcal del Baix Penedès
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Tarragona
ECOBP
Escola Àngels Garriga
Escola Les Cometes de Llorenç del Penedès
FCC
Ferrovial 
GEVEN 
LoveBeDo
Mancomunitat Penedès-Garraf
Mas Llagostera
Òmnium Cultural del Baix Penedès
Societat Catalana d’Educació Ambiental