a

Cunit Recicla – Recollida Domèstica

Coordinació, disseny i execució de la Campanya de Sensibilització per al reforç de la recollida selectiva domèstica de Cunit. Disseny gràfic i de continguts del material de comunicació de suport: tríptic informatiu sobre la recollida selectiva i en especial sobre la recollida de mobles i voluminosos, 2 roll-up, armilles i acreditacions de les educadores. Sensibilització ciutadana a través de la instal·lació de 4 punts informatius.

Client:

Ajuntament de Cunit

Data: