a

Reforç de la recollida selectiva de la xarxa de Deixalleries del Baix Penedès

Coordinació, disseny i execució de la Campanya de Sensibilització per al reforç de la recollida selectiva a la xarxa de Deixalleries del Baix Penedès. Disseny de la imatge gràfica, disseny gràfic i de continguts del material de comunicació de suport: tríptic informatiu, calendaris de les deixalleries mòbils, acreditacions i anuncis als mitjans de comunicació.

Client:

Deixalleries del Penedès

Data: