a

Senyalització de les rutes ecoturístiques 3 i 4 de Santa Oliva

Pla i redisseny de la senyalització de les rutes ecoturístiques 3 i 4 de Santa Oliva. Disseny del codi de senyalització, disseny i maquetació de les senyals i panells informatius i d’interpretació de l’itinerari.

Client:

Ajuntament del Vendrell

Data: